För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

AKTUELLT

Tyst minut i gudstjänsten 20.8

För att hedra minnet av dem som blev offer för fredagskvällens händelser i Åbo ordnas en tyst minut i hela landet på söndag 20.8 klockan 10. Kyrkostyrelsen rekommenderar att församlingarna uppmärksammar det i sina gudstjänster enligt följande:

Den tysta minuten kan sättas in efter inledningspsalmen och den inledande växelhälsningen i början av inledningsorden. Den tysta minuten kan inledas till exempel så här:

Systrar och bröder. De senaste dagarna har vi chockerats av nyheterna i världen och i vårt eget land. Våld väcker ångest medan medkänsla ger kraft. Vi behöver varandra, vi behöver hopp. Vi reser oss för att hedra minnet av dem som omkom i våldsdådet i Åbo. [tystnad] Gud, himmelske Far, ge dem den eviga vilan. Omslut dem i ditt beskydd. Amen.

Gudstjänsten fortsätter med beredelsen.

I samband med den tysta minuten kan man tända ett ljus.

I allmänna förbönen kan man använda till exempel följande bön:

Trygghetens och tröstens Gud, drabbade av våldet böjer vi knä inför dig.
Vi ber för dem, vars liv avslutats på ett våldsamt sätt.
Vi sörjer dem vars liv blev på hälft. Låt det eviga ljuset lysa över dem.
Vi ber för deras anhöriga: trösta dem, var dem nära.
Vi ber för dem som klarade sig med livet i behåll ur den farliga situationen, och för dem som har förlorat känslan av trygghet.
Ge oss upplevelser av trygghet mitt i förskräckelsen.
Sänd hjälpande händer, lyssnande öron, öppna hjärtan.
Vi ber för vår sårade värld. Ge människor mod att arbeta för det goda.
Överge inte dem som drivs av ondska och mörkrets makter. Bara du kan lysa upp människornas hjärtan och ge dem det eviga ljuset.
Vi ber för dem som jobbar inom räddningsväsendet: för poliser, läkare, skötare, myndigheter och alla frivilliga. Ge dem vishet och omdömesförmåga.
Vi ber att medmänsklighet och empati ska styra kommunikationen och nyhetsförmedlingen. Välsigna och styrk dem som måste fatta beslut just nu.
Var med oss tröstens Gud, Treenig Gud, Fader, Son och helig Ande.
Amen.


Muista myös

Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga