För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kyrkostyrelsens cirkulär 2016

Kyrkostyrelsens cirkulär på finska - Kirkkohallituksen yleiskirjeet suomeksi

21/2016 Administrativ anvisning om strukturförändringar samt tröskel för ingripande

21/2016 bilaga Administrativ anvisning om ändring i församlingsindelningen och grundande av kyrklig samfällighet

20/2016 Hundraårsjubileet för Finlands självständighet

19/2016 Varje församling kan vara en församling i rörelse

18/2016 Psalmbokstilläggen och ibbruktagningen av dem första advent 27.11.2016

Cirkulär 17/2006 är en korrigering till den finska versionen av cirkulär 16/2016

16/2016 Uppdatering av bokföringsanvisningen och kontoplanen samt anvisnig för bokföring av fonder med särskild täckning ong kollekter

15/2016 Anmälning av inkomstskattesatsen 2017 till Skatteförvaltningen

15/2016 bilaga 1 Blankett_Anmälan om evluth församlingens inkomsksattesats2017

15/2016 bilaga 2 Församlingens inskomtskattesats 2017

14/2016 Grunder för beredning av budgeten 2017

14/2016 bilaga Fördelning av statens finansiering 2017

13/2016 Kollekterna år 2017

13/2016 bilaga Kollekterna år 2017

12/2016 Tjänsten bli medlem i kyrkan förnyas

11/2016 Reformationens märkesår 2017

10/2016 Arrangemang för jordfästning av stupade finländska hjältar som hittats på fältet

9/2016 Kyrkolagen, kyrkoordningen, valordningen för kyrkan och kyrkans författningssamling - 2016

8/2016 Förslag till mottagare av Pro ecclesia-medaljen och ordensförslag för självständighetsdagen 2016

8/2016 bilaga Anvisningar_for_ordensforslag_2016

7/2016 Utkast till kodifiering av kyrkans lagstiftning klart

6/2016 Inlämning av statistikblanketterna A7-A9 för statistikåret 2015 till kyrkostyrelsen

5/2016 Examensfordringarna för tjänsterna inom andligt arbete

4/2016 Rättegångsavgifterna höjdes 1.1.2016 - uppdatering av rättegångsavgifterna i mallarna för anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning

3/2016 Den beräknade andelen av pensionsansvaret 31.12.2015

2/2016 Nationella veterandagen 27.4.2016

1/2016 Val av lekmannamedlemmar till stiftsfullmäktige och lekmannaombud till kyrkomötet 

Anvisningar för ordförande och protokollmallar

1/2016 bilaga 1 Anvisningar för valmötets ordförande

1/2016 bilaga 2 Protokoll för valmötet för lekmannamedlemmarna av kyrkofullmäktige

1/2016 bilaga 3 Protokoll för det gemensamma valmötet för lekmannamedlemmarna av församlingsrådet och de lekmannamedlemmar av gemensamma kyrkofullmäktige som valts från församlingen

Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga