För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Fortbildningsdagar och kurser

Här finns fortbildningsdagar och kurser som är till nytta i ditt arbete.

Konfirmandpedagogisk dag

Konfirmandpedagogisk dag arrangeras vartannat år och riktar sig till alla er som är engagerade i kyrkans konfirmandarbete. Dagen tar upp ett aktuellt tema i konfirmandarbetet.

Nordisk konfirmandkonferens hålls vartannat år och alternerar mellan de nordiska länderna. Dagarna riktar sig till församlingsarbetare (alla kategorier) som vill utveckla och utvecklas i konfirmandarbetet.

Religionspedagogiska dagar

En gång per år ordnas religionspedagogiska dagar. Målgruppen är främst religionslärare, men också andra ämneslärare (psykologi, livsåskådning etc.) samt klasslärare och andra intresserade. Fokus är på något aktuellt tema.

Golvbilder

Med hjälp av golvbilder kan du med alla sinnen förundras över och leva dig in i Bibelns berättelser. Du kan använda golvbilder i andakter, samlingar och undervisning i olika typer av barn- familje-, konfirmand- och handikappgrupper. Metoden går ut på att sätta in bibelberättelser i en vanlig människas erfarenhet och vardag. Man använder sig av alla sinnen, av rörelser, av musik och berättelser och man uttrycker sig visuellt. Bilderna man bygger upp uttrycker inte bara de berättelser man berättar utan också de upplevelser deltagarna har.

Bibeläventyret

Bibeläventyret är utvecklat för att på ett enkelt och roligt sätt ge eleverna i skolan en grundläggande bibelkunskap samtidigt som de får en uppfattning om geografin, kronologin och den röda tråden. Bibeläventyret är ett koncept som innehåller bl.a. drama, trolleri, rap och visuella symboler. Genom dessa levandegörs berättelserna. Berättelserna binds ihop av nyckelord och rörelser och eleverna tas med hela vägen från skapelsens början fram till Jesu födelse.


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga