För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Beredning, intressebevakning och verkställande

De ärenden som hör till Kyrkans arbetsmarknadsverk bereds av verkets kansli. Kansliet sköter direkta intressebevakningsärenden, förhandlar om tjänste- och arbetskollektivavtal och sköter verkställigheten av de beslut som fattats.

Vid sidan av berednings-, förhandlings- och verkställighetsuppgifterna ger kansliets tjänsteinnehavare församlingarna och kyrkans övriga arbetsgivarenheter råd i arbetsmarknads- och personalförvaltningsärenden och om tillämpning av avtalen. De deltar också i utbildningen av förvaltnings- och ekonomipersonalen.

Vidare har kansliet i uppgift att hålla kontakt med församlingarna och kyrkans övriga arbetsgivarenheter, med olika myndigheter och med företrädare för arbetsmarknadsparterna.

Kansliet sammanställer också statistik för arbetsmarknadsverksamheten och för utvecklingen av personalförvaltningen och upprätthåller kyrkans register över tjänste- och arbetsavtalsförhållanden.

Kyrkans arbetsmarknadsverk fungerar som Kyrkostyrelsens arbetsmarknadsavdelning.Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga