För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Temanummer av Nyckeln om skola, religion och kyrka

02.04.2012Fostran

Nästa nummer av Nyckeln utkommer 4.4.2012 och har temat skola, religion och kyrka. Detta nummer gör vi speciellt reklam för till skolorna.

Beställ från: info@fontanamedia.fi, 09-6126 1530
Pris: 9,90 € (72 sidor)
Mer info: http://skolanochkyrkan.evl.fi

Några snabba plock ur innehållet:

• Vad är kultur och vad är religion?
• I manegen med religionsläraren
• Hur ser man när pojkar behöver hjälp?
• Glöm inte bort yrkesskolorna!
• Utblickar till Sverige och Norge
• Lag & ordning, recensioner, aktuellt m.m.

Lite mer ur innehållet och om skribenterna:

Många av skribenterna i tidningen har stor erfarenhet från både skola och församling och har därför ett perspektiv som kan berika båda parter.

Trygve Cederberg, religionslärare och präst, intervjuas som s.k. Nyckelperson. Catarina Bärlund-Palm, utbildad klasslärare och numera ledare för barnverksamheten i Matteus församling i Helsingfors, berättar om vikten av information och kommunikation. Kaj-Mikael Wredlund, ungdomsarbetsledare och diakon, som tidigare bl.a. har undervisat vid Yrkeshögskolorna Sydväst och Novia, framhåller att vi är många aktörer som tillsammans arbetar för ett gemensamt mål: välmående unga. Maria Ahlberg, klasslärare och utbildad instruktör för Bibeläventyret, har också ett dubbelt perspektiv när hon skriver om Bibeläventyret i klassen.

Flera av rubrikerna är formulerade som frågor. Harry Lunabba, doktorand vid Helsingfors universitets socialvetenskapliga institution skriver om Hur ser man när pojkar behöver hjälp? Staffan Holmberg, förtroendevald i sin lokalförsamling och rektor för Mosebacke skola i Närpes, där 30 % av eleverna har invandrarbakgrund, resonerar kring frågan Vad är kultur och vad är religion?

Dessutom ingår bokrecensioner, idéer och tips m.m.Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga