För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kyrkans servicecentral tar emot 71 nya kunder vid årsskiftet

22.12.2014Kyrkans servicecentral

I början av januari övergår 71 nya kunder till Kyrkans servicecentral. Den största nya kunden är Helsingfors kyrkliga samfällighet. Efter årsskiftet har servicecentralens serviceproduktion sammanlagt 151 kunder. Förberedelserna för övergången av den hittills största omgången kunder har pågått i mer än ett år. Samtidigt har servicecentralen producerat service för 80 kunder och även förberett sig på att ta emot de kunder som övergår till servicecentralen 2016. I december hölls ledningsforum för dessa och kundmottagningsprocessen fortsätter i januari med utbildning för kontaktpersonerna. År 2016 övergår ungefär 40 kunder till servicecentralen. Som det nu ser ut kommer drygt 90 kunder att övergå till servicecentralen under övergångsperiodens sista år, 2017.

Servicecentralen har för andra gången genomfört en kundnöjdhetsenkät bland serviceproduktionens kunder. Resultatet av årets enkät var något bättre än i fjol och medeltalet var 3,1 (3,0 år 2013). Enkätresultaten återges nästa år i bl.a. servicecentralens verksamhetsberättelse och under möten med kunder. Resultaten styr servicecentralens verksamhet och utvecklingen av den.

Vi på servicecentralen önskar alla en riktigt fridfull jul och ett gott nytt år.

Joulukortti2014Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga