För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kyrkostyrelsens cirkulär 2015

Kyrkostyrelsens cirkulär på finska - Kirkkohallituksen yleiskirjeet suomeksi

31/2015 Ändringar i församlingarnas statistikföring

30/2015 Ändring av kyrkolagen och kyrkoordningen som gäller reformen av kyrkans centralförvaltning, statlig finansiering för församlingarnas samhällsuppgifter samt ändring av bestämmelserna om revision

29/2015 Ändring av kyrkolagens bestämmelser om kyrkobokföring, förvaltningsförfarande, ändringssökande och beredskapsplanering

28/2015 Ändringssökandeförfarandet gällande beslut som gäller tillhandhållande av gravplats eller de avgifter som tas ut inom begravningsväsendet ändras 1.1.2016

27/2015 Regional organisering av kyrkobokföringen

27/2015 Bilaga 1 Projekt för regional organisering av kyrkobokföringen

27/2015 Bilaga 2 Anvisning för upprättande av centralregister

26/2015 Nya förvaringstider för kyrkoböcker

Bilagar

25/2015 Byggnadsunderstöd

24/2015 Digitaliseringstidtabell för manuellt förda kyrkoböcker

24/2015 Bilaga Kyrkostyrelsens beslut om tidtabell för digitalisering av manuellt förda kyrkoböcker Nr 121

23/2015 Flaggning på barnkonventionens dag 20.11.2015 och beaktande av barnkonsekvensanalyser vid beredning av beslut

22/2015 Anmälning av inkomstskattesatsen 2016 till skatteförvaltningen

22/2015 Bilaga 1 Anmälan om Ev Luth församlingens inkomstskattesats för 2016

22/2015 Bilaga 2 Församlingens inkomstskattesats för 2016

21/2015 Elektronisk kollektinsamling

20/2015 Kyrkans verksamhetsstatistik och statistiksystem ses över

19/2015 Lagenligheten i ett barns för- och släktnamn

2015-19 Bilaga Barns förnamn och släktnamn

18/2015 Grunder för beredningen av budgeten 2016

2015-18 Bilaga Fördelning av statens finansiering_2016

17/2015 Kollekterna år 2016

2015-17 Bilaga till kollekter 2016

2015-17 Bilaga till kollekter 2016

16/2015 Rekommendationer vid mottagande av asylsökande

15/2015 Lagen om beställaransvar ändras 1.9.2015

14/2015 Behörighetskraven för prästassessorer ändras 1.8.2015

13/2015 Församlingarnas fastighetsförvaltningssystem

12/2015 Kyrkans allmänna datasäkerhetsbestämmelser 2016

12/2015 Bilaga 1 Kyrkostyrelsens beslut om kyrkans datasäkerhetsbestämmelser Nr 120

Kyrkans allmänna datasäkerhetsbestämmelser 2016

11/2015 Fördelningen av statens ersättning till församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna samt avgifterna till kyrkans centralfond från och med 2016

11/2015 Bilaga 1 Fördelning av statens ersättning och utökande av pensionsfonden

11/2015 Bilaga 2 Helhetseffeket

10/2015 Nya avgifter för utlämnande av uppgifter ur kyrkoböckerna 1.6.2015

10/2015 Bilaga Kyrkostyrelsens beslut om ändring av kyrkostyrelsens beslut om avgifter för ut-lämnande av uppgifter ur kyrkböckerna Nr 119

9/2015 Nationella veterandagen 27.4.2015

8/2015 Ändring av namn på utmärkelsetecken och förslag till mottagare av Pro ecclesia-medaljen samt ordensförslag för självständighetsdag

7/2015 Anmälningsplikt enligt barnskyddslagen om brott mot barns liv och hälsa

6/2015 Information från befolkningsregistercentralen om beställning av blanketter

5/2015 Inlämning av statistikblanketterna A7-A9 för statistikåret 2014 till Kyrkostyrelsen

4/2015 Diskrimineringslagstiftningen reviderades

3/2015 Sekretessbelagda uppgifter och e-post

2/2015 Den beräknade andelen av pensionsansvaret 31.12.2014

1/2015 Precisering av anvisningarna i kyrkohandboken angående askonsdagen mässa

Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga