För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Bakgrund


År 1991 övergick kyrkans pensionssystem till ett delvis fonderande pensionsavgiftssystem. De medel som inte används för utbetalning av nuvarande pensioner placeras i pensionsfonden för att täcka framtida pensionsansvar.

År 1999 blev kyrkans centralfonds pensionsfond en självtäckande fond. Pensionsfonden fungerade i samband med kyrkans centralfond. Pensionsfondens medel placerades skilt från kyrkans centralsfonds övriga medel och dess avkastning riktades direkt till pensionsfonden. 

Kyrkans pensionsfond (KER) separerades 1.1.2016 från kyrkans centralfond och fungerar nu som en självständig juridisk enhet. Kyrkostyrelsen ansvarar för pensionsfondens administration.

Pensionsfonden är inte fixerad till individuella pensionsansvar liksom i ArPL-systemet, utan den fungerar som en sk. buffertfond. Kyrkans pensionsfond har inga speciella soliditetskrav.

Verkställandet av kyrkans lagenliga pensionsskydd överfördes till Keva 1.1.2012. Keva sköter om arbetspensionstjänsterna för den kommunala sektorns, statens, kyrkans och Fpa:s personal. Kyrkans pensionsfond ansvarar för finansieringen och placeringen av pensionsmedlen för de anställda på kyrkan. Pensionerna finansieras genom arbetsgivar- och arbetstagaravgifter.

Bild: Placeringsenheten på kyrkans pensionsfond.

Ryhmäkuva

Direktionens medlemmar för 2016-2020

Placeringsenhetens personal


 


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga