För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Nya mallar för ekonomistadga

10.02.2017Församlingsekonomi

Kyrkostyrelsens ämbetskollegium har 26.1.2017 godkänt nya mallar för ekonomistadga – separat för självständiga församlingar och för kyrkliga samfälligheter. De nya stadgorna har uppdaterats enligt ändringarna i kyrkolagen, kyrkoordningen och andra relevanta lagar. Dessutom har bland annat arbetsfördelningen mellan den ekonomiska församlingsenhetens och Kyrkans servicecentral tagits i beaktande.

Ändringarna är så centrala att varje ekonomisk församlingsenhet ska avfatta en egen ekonomistadga utifrån mallen. Mallen ska behandlas i kyrkorådet eller gemensamma kyrkorådet och därefter läggas fram för godkännande av kyrkofullmäktige eller gemensamma kyrkofullmäktige.

Ärendet har meddelats i cirkulär 2/2017.

De nya stadgemallarna finns här.Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga