För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kyrkostyrelsens cirkulär 2009

48/2009 Andring av valordningen för kyrkan

47/2009 Inskrivningsärenden som gäller fastigheter överförs till lantmäteriverket

46/2009 Klimatlarm, hopp, handling: kyrkklockorna ringer för klimatet söndag 13.12.2009 kl. 15

45/2009 Tillägg till anvisningen om finansieringsanalys och bokföring och statistikföring av it-samarbetsområdenas verksamhet
Bilaga: Finansieringsanalys för församlingar och kyrkliga samfälligheter

44/2009 Samarbete med KL-kuntahankinnat Oy

43/2009 Kirjuri och åtgärder i församlingarna åren 2009 och 2010

42/2009 Förmedling av bild och ljud från kyrklga evenemang

41/2009 Statistikuppgifterna A1–A6 för statistikåret 2009

40/2009 Centralfondsavgifter och KyPL-pensionsavgifter år 2010

39/2009 Riksomfattande informations- och resultattjänst samt kandidattest och valkumminikation i anslutning till församlingsvalet år 2010

38/2009 Anmälning av inkomstskattesatsen 2010 till skattestyrelsen
Bilaga: Anmälan om ev.luth. församlingens inkomstskattesats för 2010

37/2009 Kollekterna år 2010

36/2009 Morsdagsmedaljer 2010

35/2009 Broschurer om förändingsprojekt för församlingarna

34/2009 Insamlingen Gemensamt ansvar ­– penningrörelse, bokföring och redovisningar

33/2009 Uppgörande av budget samt verksamhets- och ekonomiplan för 2010-2012, skattekontoreformen 1.1.2010 och Sepa-reformen 2011
Bilaga: Gränsen mellan utgifter för investering och för verksamhet

32/2009 Förfrågan om behovet av utveckling av församlingarnas upphandling och eventuellt samarbete med Kuntahankinnat Oy

31/2009 Kyrkans personalutbildning 2010

30/2009 Rekommendationer med anledning av influensan som orsakas av viruset A(H1N1)

29/2009 Församlingarnas nyckeltal för verksamheten och ekonomin år 2008 och uppdaterade ifyllnadsanvisningar för verksamhetsblanketterna A3–A6 år 2009

28/2009 Tidig rehabilitering vid kyrkostyrelsen

27/2009 Webbtjänsten blimedlemikyrkan.fi öppnas efter midsommar

26/2009 Konkurrensutsättning och upprätthållande av församlingens försäkringar 

25/2009 Totalreform av kyrkolagstiftningen

24/2009 Begäran om utlåtande om HeTa

23/2009 Planering av kyrkans verksamhet och ekonomi under recessionen
Bilaga 1: Omfattningen på barn- och ungdomsarbetet i förhållandet

22/2009 Församlingarnas avtalsbaserade it-områden, modeller och anvisningar för intentionsavtal 

21/2009 Bok om vård av värdeföremål

20/2009 Broschyren Kyrkan i dag

19/2009 Nya avgifter för uppgifter som utlämnas ur kyrkböcker 1.6.2009, utlämnande av handlingar och avgifter som tas ut för detta och preciserade anvisningar för digitalisering av kyrkböcker och familjeakter
Bilaga 1: avgifter för uppgifter som utlämnas ur kyrkböcker 1.6.2009

18/2009 Församlingarnas verksamhetsstatistik 2008 på evl.fi och ändringas i användarrättssystemet för Sertikas församlingsstatistik 1.9.2009

17/2009 Ordensförslag för självständighetsdagen 2009
Bilaga 1: undervisningsministeriet. Anvisningar om hur ordensframställningar bör göras
Bilaga 2: Blankett: Ordenförslag

16/2009 Justering av den mervärdesskatt som ingår i fastighetsinvesteringar, bokföring och noter till bokslutet
Bilaga 1: Exempel på justering av den moms som dragits av på fastighetsinvesteringar och balansspecifikationen i bokslutet

15/2009 Församlingarnas avtalsbaserade IT-samarbetsområden

14/2009 Placeringsinformation för församlingarna

13/2009 Etisk experthjälp för församlingsplacerate

12/2009 HeTa-informationsmöten

11/2009 Utvärdering av förutredningen oma servicecenter för personal- och ekonomiförvaltning (HeTa)

10/2009 Kyrkans pensionsanstalts verksamhet år 2008

9/2009 Böneömnen i ekonomiskt kärva tider

8/2009 Nationella veterandagen 27.4.2009

7/2009 Uppdatering av skatteinkomstprognosen 2009, fördelningsandelar av förvärvs- och kapitalinkomsterna 2009 och slopande av folkpensionsavgifterna

6/2009 Den beräknade andelen av pensionsansvaret 31.12.2008

5/2009 Möjligt beräkna sin pension på kyrkans centralfonds pensionstjänst på webben

4/2009 Insändande av statistikblanketterna A7-A9 för statistikåret 2008 till kyrkostyrelsen

3/2009 Skatteintäkteer redovisade till församlingarna år 2008
Bilaga 1: Skatteredovisningar 1.1.–31.12.2008 per församling

2/2009 Planeringen av servicecenter för kyrkans personal- och ekonomiförvaltning (HeTa-projektet) fortsätter 2009

1/2009 Uppgifter om anställningar och pensionsavgifter som lämnas av kyrkliga arbetsgivare samt domkapitel, församlingar och kyrkliga samfälligheter som är arbetsgivare börjar granskas
Bilaga 1: Brev om inspektionsverksamheten

Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga