För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Familjearbete

Familjearbete - Min sak?
Riktlinjer för ett mera familjeinriktat arbetssätt i församlingarna.

Denna nya lilla skrift innehåller bland annat arbetsredskap hur man kan arbeta med familjer i olika situationer. Skriften är värd att läsas av alla församlingsanställda.

Nuläget och framtiden

Församlingarna har nått olika långt med familjearbetet och ett familjeinriktat angreppssätt. Församlingssamman- slagningar kan ibland på gott eller ont svänga upp och ned på tidigare strukturer inom familjearbetet.

Avsnittet om utveckling av familjearbetet ger redskap för bedömning av församlingens nuvarande familjearbete och för framtidsplanerna.

Fokus också på de anställdas familjer

En människa kommer alltid från en familj. Man bär med sig sin aktuella familjesituation i mötet med andra, också när det inte är något man uttryckligen talar om. När den som arbetar för församlingen är medveten om detta återspeglar det hur man möter församlingsmedlemmen. Man kan ge akt på hans eller hennes liv och reagera på det också ur familjeperspektiv.

Allas behov är viktiga

Familjemedlemmarnas fysiska, psykiska, sociala och andliga behov är viktiga. Alla som verkar i församlingen har som uppgift att lyssna till familjernas och enskilda familjemedlemmars behov och möta dem enligt eget övervägande inom ramen för sin uppgift. Kyrkans anställda värnar om aktiv och framåtsträvande växelverkan.

Ett skepp färdas inte på havet bara för att undvika att gå på grund, inte heller är familjearbete bara en fråga om att förebygga eller reparera skador.

Familjearbete - Min sak?


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga