För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Förändringskommunikation

Kommunikationen har stor betydelse då man genomför en förändring. I en förändringsprocess behövs det flerfaldigt mer information och kommunikation än i en så kallad normalsituation.

Människor behöver motiveringar: Varför genomförs ändringen? Vad betyder förändringen för mig/för mitt arbete?

När behövs förändringskommunikation?

Till exempel:

 • Vid församlingssammanslagningar
 • Då organisationen eller dess ledning förändras
 • Vid uppsägningar
 • Vid klara förändringar i praxis och arbetsinstruktioner
 • Då någon verksamhet läggs ut på entreprenad
 • Vid någon annan märkbar förändring i organisationen, bland annat förändrade arbetsuppgifter

Kommunikationens uppgift

En av samfundskommunikationens viktigaste uppgifter är att ge personalen eller medlemmarna en klar mening i arbetet. En person som ser sambandet mellan sitt eget arbete och organisationens målsättningar är vanligtvis nöjdare och mera engagerad än en person som inte ser detta samband.

Principerna för förändringskommunikation

 • Öppenhet. Berätta allt som du kan säga, också det att du inte vet eller får berätta allt.
 • Kontinuitet. Fortsätt kommunicera genom hela processen.
 • Växelverkan. Lyssna och motivera.
 • Samförstånd i innehållet. Kom överens om budskapet och spelreglerna.
 • Ansvar. Var ärlig, rätta felaktiga fakta, ge inte löften du inte kan hålla.

Berätta

 • I tid, i beredningsskedet
 • Tillräckligt och ofta
 • Förståeligt

Bra att vara medveten om

I förändringskommunikation har ledningen en central roll, men också var och en som kommunicerar. Man måste själv ta reda på saker och vara aktiv.

Förändringar medför känslor: rädsla och osäkerhet samt tidigare erfarenheter. – Var beredd på överraskningar eftersom processen kan förändras på vägen!Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga