För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Stöd för församlingsanställda

För dig som arbetar med barn och unga i församlingarna erbjuds olika former av stöd och hjälp.

Ta gärna kontakt med oss på kristen fostran vid Kyrkans central för det svenska arbetet. Kontaktuppgifterna finns här.

Konsultation och besök

I frågor om ditt arbete kan du vända dig till oss på kristen fostran vid Kyrkans central för det svenska arbetet. Vi kan också besöka dig och/eller din ungdomsdirektion/församling.

Fortbildning

Fortbildning ordnas både som kurser inom Borgå stifts personalutbildning, fristående seminarier och beställningskurser. Läs mer här eller ta kontakt direkt med oss.

Arbetshandledning

I häftet Kyrkans svenska personalutbildning finns en lista på arbetshandledare som du kan kontakta om du vill ha arbetshandledning. Där finns också information om hur du går tillväga och vilken annan typ av verksamhet det finns som främjar din arbetsförmåga.

Kollegahandledning

Inom till exempel prosteriet finns det många församlingsanställda som kunde stöda och hjälpa varandra. Kollegahandledning kan ge en modell för detta. Den ersätter inte arbetshandledning men är ett effektivt sätt att med kollegers hjälp hantera krav som ställs i arbetet. Inom kollegahandledningen övar du förmågan att beskriva ditt arbete och kraven som ställs inom det. Du får instrument att strukturera ditt sätt att tänka på arbetet och att kommunicera kring det.


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga