För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

2017

Kyrkostyrelsens cirkular på finska - Kirkkohallituksen yleiskirjeet suomeksi

20/2017 Biskopsmötets beslut om möjlighet för en medlem i en annan kyrka att delta i nattvarden

20/2017 bilaga 126-2017sve-Biskopsmötets beslut om möjlighet för en medlem i en annan kyrka att delta i nattvarden

19/2017 Inbördeskrigets minnesår

18/2017 Sammandrag av responsen på kyrkomötets framtidsriktlinjer

18/2017 bilaga 1 Framställningar som begärts av kyrkostyrelsen

17/2017 Anmälning av inkomstskattesatsen 2018 till Skatteförvaltningen

17/2017 bilaga 1 Blankett_Anmälan om evluth församlingens inkomsksattesats 2018

17/2017 bilaga 2 Församlingens inskomtskattesats 2018

16/2017 Självständighetsdagen under Finlands jubileumsår

15/2017 Kollekterna år 2018

15/2017 bilaga Kollekterna år 2018

14/2017 Kyrkan börjar använda myndighetsnätverket Virves telefoner

14/2017 bilaga Virve-esite_verkko_2017

13/2017 Grunder för beredning av budgeten 2018

13/2017 bilaga Utdelning av statsfinansieringen till församlingarna 2018

12/2017 Byggnadsunderstöd 2018

11/2017 Anvisning för tjärning av spåntak 2017

11/2017 bilaga Övervakning av tjärningsprojekt

10/2017 Ett stort under - Plan för konfirmandarbetet 2017

9/2017 Nya avgifter utlämnande av uppgifter ur kyrkböckerna 1.5.2017

9/2017 bilaga Författningssamling

8/2017 Förslag till mottagare av Pro ecclesia-medaljen och ordensförslag för självständighetsdagen 2017

8/2017 bilaga Anvisningar för ordensförslag

7/2017 Kyrkostyrelsens beslut om examina som förutsätts av vissa tjänsteinnehavare i andligt arbete

6/2017 Förberedelser för införandet av Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning

5/2017 Nationella veterandagen 27.4.2017

4/2017 Utlåtande om döpta invandrare

3/2017 Beräknad andel av pensionsansvar som saknar täckning 31.12.2016

2/2017 Mall för ekonomistadga

2/2017 bilaga 1 Mall_för_ekonomistadga_förs_2017

2/2017 bilaga 1 Mall_för_ekonomistadga_förs_2017

2/2017 bilaga 2 Mall_för_ekonomistadga_ksamf_2017

2/2017 bilaga 2 Mall_för_ekonomistadga_ksamf_2017

1/2017 Nya upphandlingslagen trädde i kraft 1.1.2017


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga