För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kunderna är med och utvecklar Kipa

20.12.2013Kyrkans servicecentral

År 2013 har varit Kipas första hela verksamhetsår. Tre grupper av församlingar blev Kipakunder under året. Kunderna gav mycket respons på Kipas verksamhet vilket ledde till en uppbyggande diskussion mellan oss och kunderna.

- Vi lyssnade till de blivande kundernas förväntningar och oro med känsliga öron. Tack vare responsen har vi till exempel utvecklat kundövergången genom att ta emot bara en kundsats per år, konstaterar Kipas chef Seija Mäenpää.

- Därtill har vi haft speciella forum för ledningen i de församlingar som blir kunder år 2015 och vi kommer att satsa mer på kontaktpersonernas utbildning redan i början av övergången.

- Responsen har lett till att Kipa-systemens funktioner har förbättrats. Vi har också förbättrat vår information genom att berätta mer konkret om hur Kipa fungerar. Vi har till exempel varit på kyrkomötet och på olika stifts tillställningar och presenterat hur rese- och kostnadssystemet fungerar.

Det här är en bra grund för att fortsätta den gemensamma diskussionen för att nå det gemensamma målet.

Seija Mäenpää vill tacka för det gångna året och önskar en fridfull jul och ett gott nytt år.

JoulukorttikuvaRespons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga