För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Blivande kunder testade Kipas system

19.02.2014Kyrkans servicecentral
Infotilaisuus Kipa

I början av nästa år blir 76 ekonomiska församlingsenheter kunder hos Kyrkans servicecentral (Kipa). Kipa har redan börjat förbereda övergången tillsammans med de blivande kunderna. Ännu ifjol genomfördes tre separata kundövergångsfaser, men i fortsättningen tar Kipa emot endast ett parti kunder per år.

Kipa anordnade två infodagar för sina blivande kunder i februari. Under dessa evenemang fick kunderna bekanta sig med Kipas system och helt konkret pröva till exempel hur man skapar en reseräkning. Till infodagen hade Kipa bjudit in ledande tjänstemän inom den ekonomiska församlingsenheten, Kipa-kontaktpersonerna och deras ersättare samt ekonomikontorets personal.

Första delen av infomötet var gemensam för alla. Då informerades deltagarna om centrala ekonomi- och personalförvaltningsprocesser som hänför sig till Kipas serviceproduktion samt uppgifter, utbildningar och workshopar som anordnas under övergångsfasen. Efter den gemensamma morgonen fick deltagarna besöka olika platser i Kipas lokaler där Kipas tjänster och system presenterades.

- Vi har diskuterat övergången till Kipa med kunderna, och de har bett oss anordna en infodag av denna typ.
- Kunderna vill redan i början av övergångsfasen konkret få se och testa Kipas system, berättar Seija Mäenpää, direktör för Kipa.
- Vi har utvecklat genomgången av övergångsfasen utifrån kundernas respons. Övergångsfasen inleds nu redan ett år i förtid. Tidigare hölls ett gemensamt infomöte för alla nya kunder i början av övergångsfasen, men nu har vi redan anordnat ledningsforum och utbildning för kontaktpersonerna.

Enligt Mäenpää har Kipa satsat mycket på att kommunicera ansikte mot ansikte med kunden i början av övergångsfasen. Sådana diskussioner skapar en bra grund för samarbetet mellan Kipa och kunden.
- Samarbetet kommer att fördjupas under detta år. Jag vågar påstå att fina samarbetsförhållanden håller på att formas utifrån denna grund. Jag vill tacka kunderna och Kipas personal för de lyckade infodagarna.

Ekonomichef Teuvo Hyyryläinen och byråsekreterare Sinikka Liljendahl från Padasjoki församling tror att övergången till Kipa kommer att gå smidigt. Vi är en församling med bara 2 800 medlemmar och en liten personal, så alla ärenden kan skötas flexibelt.

- Ännu vet vi inte i vilken mån Kipa kommer att minska på arbetet. Ekonomikontoret kommer att sköta vissa uppgifter även framöver. Alla anställda i vår församling använder inte dator för tillfället, så det kan bli något av en utmaning. Antagligen kommer vi också i fortsättningen att få sköta vissa uppgifter i stället för dem, menar Liljendahl.
- I deras fall kan det nog kännas lite som att bända ihop en järnvägsskena till en knut, säger Hyyryläinen med ett skratt.

Båda två berömde Kipas presentationsplatser. Allt konkretiseras när man i praktiken får se hur Kipas system och tjänster fungerar. Både Liljendahl och Hyyryläinen är nöjda med de webbutbildningar och videoanvisningar som presenterades under infodagen. Alla som har tillgång till kyrkans interna nät kan redan gå och studera dessa på kyrkans intranät via Kipas webbplats.

Kipa infotilaisuus Padasjoki

Ekonomichef Teuvo Hyyryläinen och byråsekreterare Sinikka Liljendahl från Padasjoki församling diskuterade vid en av presentationsplatserna på Kipa med Marjo Hurskainen, som är huvudanvändare av bokföringssystemet (t.v.).

Se ett fotomontage av Kipas infodagar 5.2.2014 och 11.2.2014

Vinnare vid utlottningen i samband med Kyrkans servicecentrals informationstillfällen är:
- Anna Heikkinen, Vaala
- Alma Tuiskula, Seinäjoki
- Hannu Marttila, Kotka
- Jukka-Pekka Pakarinen, Tohmajärvi
- Marjatta Rämö, Karvia
- Olavi Vallivaara, Kyyjärvi
- Päivi Ahlroos, Sauvo
- Rauno Juntunen, Suomussalmi
- Sirpa Liimatainen, Saarijärvi
- Tarja Uustalo, Hartola
Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga