För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Dövarbetet

Som dövpräst arbetar Maria Lindberg.

Dövprästens uppgift är att erbjuda teckenspråkiga samma kyrkliga service som den övriga befolkningen får.

Dövprästens verksamhet är följande:
  • att hålla gudstjänster, andakter och förrättningar.
  • att göra hem- och sjukbesök till döva och dövblinda.
  • att ordna kyrkogångsdagar 

Samarbete

Dövprästen har ett nära samarbete med andra dövpräster och dövarbetare. Hon samarbetar också med dövas och dövblindas rehabiliteringssekreterare.

De övriga dövprästdistrikten och tjänsteinnehavarna är:

  • Helsingfors, Janne Rissanen
  • Lappo, Marja Saukkonen
  • S:t Michel, Seppo Laukkanen
  • Uleåborg, Urpo Luokkala
  • Åbo, Petri Majatie
  • Kyrkostyrelsen, Riitta Kuusi

Stödgruppen

Stödgruppen för arbetet bland finlandssvenska teckenspråkiga består av ordförande och sex medlemmar med anknytning till olika dövföreningar samt en tolk. Stödgruppen planerar Dövas församlingsblad samt bevakar dövas intressen. Stödgruppen samlas i regel fyra gånger per år.

Ordförande för Stödgruppen för arbetet bland finlandssvenska teckenspråkiga: Janne Kankkonen

Dövas församlingsblad

Dövas församlingsblad är en tidning om det kyrkliga dövarbetet. Den ges ut av Kyrkans central för det svenska arbetet. Redaktionen består av Stödgruppen. I den finns artiklar och övrig information om vad som händer eller vad som hänt i dövvärlden. I varje nummer finns också en andakt. Dövas församlingsblad utkommer 4 gånger per år.

Veckomässan på finlandssvenskt teckenspråk

Mässan, jordfästning och dop har för första gången översatts till finlandssvenskt teckenspråk. Som grund för översättningen har legat den finlandssvenska kyrkohandboken och Bibel 2000.

Översättningen ökar tillgängligheten i kyrkan. På samma sätt som församlingarna delar ut en bibel till sina konfirmander har de nu möjlighet att dela ut dvd-skivan till döva församlingsmedlemmar. Döva församlingsmedlemmar kan med hjälp av dvd:n bekanta sig med liturgi, böner och bibelord.

Översättningsarbetet är ett viktigt pionjärarbete som utgått från existerande tecken men som också har skapat nya där det liturgiska språket krävt det. Översättningen har betydelse för det kyrkliga livet och för ett av Nordens minsta minoritetsspråk.

Arbetet inleddes i mars 2009 och godkändes av kyrkomötet i november 2011. Som översättare fungerade projektsekreterare Janne Kankkonen, Kyrkans central med det svenska arbetet.


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga