För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Moderering och kriser

moderation bubble

Sociala medier lyfter fram människors goda och dåliga sidor. Då man inte träffas ansikte mot ansikte är det alltför lätt att vara för frispråkig och tala oöverlagt. Ännu värre är kommentarerna ifall forumet ger möjlighet till anonymitet.

Kyrkans nättjänster ska vara trygga att använda och erbjuda angenäma verksamhetsmiljöer åt både användare och arbetstagare. Den som upprätthåller tjänsten har både ansvar för och makt över modereringen.

De sociala medierna har blivit ett viktigt redskap inom kriskommunikation. Också i webbarbetet har beredskapen höjts vid katastrofer och publicitetskriser. Det är viktigt att erbjuda arbetstagarna faktauppgifter och bakgrundsmaterial som stöd i webbarbetet.

Moderering hör till arbetet

Att moderera, det vill säga kontrollera genom redigering eller borttagning av kommentarer är viktigt och naturligt på webben. En tjänst som upprätthålls dåligt driver snabbt bort användarna och gör arbetet tungt.

Om möjligt ska webbtjänstens gemensamma verksamhetsprinciper antecknas i ett separat dokument, som också användarna kan bekanta sig med. Enstaka modereringsbeslut behöver inte förklaras eller motiveras.

Olika nättjänster har varierande praxis men ofta avlägsnas

  • uppenbara osakligheter såsom svordomar, pornografi, rasistisk och annan hatretorik
  • personkritik (diskussionspartnerna, andra användare, utomstående, offentliga personer)
  • "flooding" det vill säga att sidan fylls omåttligt
  • material som skadar den webbansvariga (t.ex. aggressivt ateistiskt material eller innehåll från andra religiösa samfund - saklig kritik ska emellertid vara tillåten)
  • meddelanden som inte hör till ämnet (kan t.ex. flyttas till en separat diskussionskedja)
  • reklam


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga