För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Bokslutsuppgifter

Församlingarnas ekonomi försvagades något 2016 jämfört med året innan. Församlingarnas årsbidrag uppgick till sammanlagt 119 miljoner euro (134 miljoner euro 2015). Under de senaste åren har årsbidraget varit i snitt 105 miljoner euro. Negativt årsbidrag drabbade 54 ekonomiska församlingsenheter och i åtta har det varit negativt tre år i följd. Församlingarnas sammanlagda resultat för räkenskapsperioden var 31 miljoner euro. Negativt resultat hade 128 ekonomiska församlingsenheter, vilket är 45 procent av enheterna. I tio procent av församlingsenheterna har resultatet varit negativt tre år i följd.

Verksamhetsintäkterna ökade med fyra procent och verksamhetskostnaderna minskade med två procent, vilket ledde till att församlingarna använde 33 miljoner euro mindre skattepengar. Församlingarna sparade nu för fjärde året in på verksamhetskostnaderna. Församlingarna betalade ut cirka en procent mindre i löner än året innan. De lönegrundade socialförsäkringsavgifterna ökade med 11 procent och pensionsavgifterna minskade med 15 procent, eftersom pensionsavgiftsprocenten sänktes.

Redovisningen av kyrkoskatt (i 2016 års penningvärde) nådde en toppnotering 2009. Därefter och fram till 2016 sjönk kyrkoskatten med cirka sju procent, vilket alltså är i snitt en procent per år. År 2016 minskade kyrkoskatteintäkterna med 15 miljoner euro (–1,7 %).

Församlingarna blev klara med investeringar för 75 miljoner euro 2016. Detta var en ökning på nästan 30 procent jämfört med året innan, då motsvarande summa var 58 miljoner.

Församlingarnas ekonomi, hela kyrkan 2016 och 2015

Församlingarnas inkomster och utgifter 2016-2010

Ekonomiska nyckeltal församling- och stiftvis 2012-2016

Negativa årsbidrag och resultat 2014-2016

Församlingarnas ekonomiuppgifter 2016

Tabell 1 Kyrkobeskattning och balans 2016

Tabell 2 Resultaträkningen och finansieringsanalysen 2016

Tabell 3 Sektorbidraget för verksamhetsområden stiftvis 2016

Ekonomiska nyckeltal


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga