För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kyrkans bildbank och att skaffa bilder

På adressen http://kuvapankki.evl.fi finns bilder som församlingar och medier kan använda gratis.

I bildbanken finns person-, illustrations- och evenemangsbilder. Samlingen kompletteras hela tiden.

Bilderna får användas enligt god sed i samband med nyhetsförmedling om kyrkan. Skriv alltid ut varifrån du tagit bilden (t.ex. fotografens namn/Kyrkans bildbank).

Medier behöver inga användarnamn eller lösenord för att kunna använda bildbanken, men de måste godkänna användarvillkoren.

Större utbud för församlingarna

En del av bildbankens utbud är begränsat och tänkt för församlingarnas eget bruk. Det utbudet är större än det som erbjuds till medierna.

Be om användarrättigheter av Kyrkostyrelsens fotograf Aarne Ormio för att få tillgång till alla bilder som är tänkta för församlingarna.

Hur hämtar jag en bild från bildbanken

  1. Gå till Bildbanken
  2. Kryssa för i rutan "Hyväksyn käyttöehdot" och klicka på "Ohita kirjautuminen". Då får du tillgång till det begränsade utbudet främst tänkt för medierna.
  3. Ifall du har fått användarrättigheter skriver du in ditt användarnamn i rutan "Käyttäjätunnus" och lösenordet i rutan "Salasana". Kryssa för i rutan "Hyväksyn käyttöehdot" och klicka på "Kirjaudu". Bildbanken öppnas.
  4. Det enklaste sättet att hämta en bild på är genom att skriva sökordet i sökfältet. Ett annat sätt är att dubbelklicka på innehållsförteckningen till vänster.
  5. Ladda ner bilden till den egna datorn genom att klicka på den gröna pil-symbolen (grön pil neråt). Bilden laddas nu ner till din dator.
  6. Ifall du vill ladda ner fler bilder kan du samla dem i en inköpskorg och ladda ner alla på en gång. Då kan du också välja om du vill ha bilden i originalstorlek eller storlek ämnad för Powerpoint (bredd 600px). Utgångsläget är att bilden är i original storlek.

Egna bilder för gemensamt bruk

Kontakta Aarne Ormio när du vill donera egna högklassiga bilder till bildbanken. För att bilden ska vara publiceringsduglig behöver den fylla följande kriterier:

Storlek. Bildens längre sida behöver vara minst 2500 pixel lång.

Publiceringsrättigheter. Det är speciellt viktigt att kontrollera publiceringsrättigheterna då det religionsutövning och fotografering av minderåriga. Är du säker på att ingen har något emot att bilden publiceras?

Information om bilden. När du skickar en bild ska du uppge fotografens namn och beskriva bilden (personer, plats, händelse, tidpunkt). I bildbanken sparas informationen i bildens metadata (informationen som följer med bilden då den sparas och/eller skickas vidare).

Andra bildbanker

Om du inte hittar lämpliga bilder i Kyrkans bildbank kan du söka bilder i andra bildbanker. (Se länkarna till höger under "Andra sidor".)

När du köper bilder är det skäl att kontrollera användarvillkoren (köper jag en bild för engångsbruk eller för fortlöpande användning). Notera att bilden inte kan ges åt en tredje part. En sådan bild kan inte heller delas vidare i kyrkans bildbank.

Att beställa bilder av en frilansfotograf

För ett normalt fotograferingsuppdrag (t.ex. en festgudstjänst) har vi betalat ett arvode på t.ex. 300 euro plus omkostnader.

Då levererar fotografen ett urval bilder, med obegränsade användarrättigheter, åt beställaren. Eftersom försäljning av bilder är försäljning av rättigheter behövs alltid ett kontrakt. Det är önskvärt att kontraktet omfattar så fri användning som möjligt, som t.ex. spridning i Kyrkans bildbank. Tyvärr innebär friare användning ofta också högre pris.

Du kan också beställa bilder för ett visst ändamål eller köpa redan fotograferade bilder. Priset på en bild för fortlöpande användning, som kan sättas i Kyrkans bildbank, kan kosta mellan 50-150 euro/st.

Då du köper bilder ska du försäkra dig om att de får publiceras (tillstånd för att ta en bild betyder nödvändigtvis inte att du har rätt att publicera den). Fotografering av religionsutövning, och även barn, är speciellt känsligt. Därför ska du alltid be om lov av dem som syns på bilden då du fotograferar – om det gäller minderåriga behövs föräldrarnas samtycke. I princip räcker ett muntligt avtal.


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga