För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär 2010

Cirkulär A13/2010

Beskattningsvärden för naturaförmåner fr.o.m. 1.1.2011

Cirkulär A12/2010

Resekostnadsersättningar fr.o.m. 1.1.2011

Cirkulär A11/2010

Kyrkans personalutvecklingsavtal

Cirkulär A10/2010

Rekommendation om inlärning på arbetsplatser

Cirkulär A9/2010

Seminarieturné: Gott uppförande tillåtet!

Cirkulär A8/2010

1. Lönejusteringar 1.10.2010

 • 1.1. Justering av lönesättningen i tjänste- och arbetskollektivavtalen
 • 1.2. Genomförande av lönejusteringen i församlingarna

2. Inlämning av Pesti-förfrågan


Cirkulär A7/2010

 1. Utdrag om brottslig bakgrund nu också som e-brev
 2. Kyrkans arbetsmarknadsverks kansli sommarstängt

Cirkulär A6/2010 Fötroendemannakurser

Cirkulär A5/2010 Införande av prövningsbaserad lönedel

Cirkulär A4/2010

 1. Kyrkans arbetsmiljöbarometer 2009
 2. Recessionens inverkan på arbetsplatserna

Cirkulär A3/2010

Arbetsmarknadens centralorganisationers gemensamma appell om sommarjobboch praktikplatser för unga
Appell om sommarjobb 2010

Cirkulär A2/2010

Kyrkans avtalslösning för åren 2010–2012

 1. Allmänt
 2. Lönejusteringar 1.4.2010
 3. Lönejusteringar 1.10.2010
 4. Textändringar
 • 4.1.Ändringar i kyrkans allmänna lönesystem
 • 4.2.Andra textändringar
 • 4.3.Ändringar i underteckningsprotokollet

    5. Övriga avtalsändringar

 1. 5.1.    Huvudavtalet
 2. 5.2.    Tjänste- och arbetskollektivavtal om arbetstidsbank
 3. 5.3.    Kyrkans samarbetsavtal
Cirkulär A1/2010
 1. Förtroendemannakurser
 2. Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär 2009

Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga