För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Utvärderingsverktyg

Underbart

Underbart arbete – utvärderingsmetoder i konfirmandarbetet

Den nya planen för konfirmandarbetet Ett stort under, som utkom 2017, betonar att konfirmanderna ska få vara med och ställa upp mål och utvärdera konfirmandarbetet. Utvärdering är mycket mer än respons efter avslutad konfirmandtid. I utvecklande utvärdering kopplar man ihop mål med kontinuerlig utvärdering och responsinsamling. Det är en process som löper genom hela konfirmandtiden.

Nuori Kirkko ry. har tillsammans med Kyrkostyrelsen utarbetat ett inspirationsmaterial för utvärdering och utveckling av konfirmandarbetet. Nu finns materialet i vår publikationsserie på svenska i webbformat och det får fritt användas.

Här finns exempel på metoder för utvärdering på olika nivåer:

  • Den enskilda konfirmanden utvärderar sina egna mål.
  • Hela konfirmandgruppen utvärderar gruppens gemensamma mål.
  • Ledarteamet utvecklar och utvärderar målen under hela processens gång.

Materialet innehåller olika arbetsmetoder som kan användas i alla skeden av processen. Det bjuder på konkreta verktyg för hur man tillsammans ställer upp mål och utvärderar dem.

Publikationen Underbart arbete - Utvärderingsmetoder i konfirmandarbetet presenterar tio arbetsmetoder.
I bilagorna finns material som stöder dem.

Du kan fritt använda materialet i ditt arbete.Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga