För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

#DelaLjus satsning 23.10-5.11.2017

delaljus

Vi ser ensamhet. Vi ser hopplöshet. Vi ser hat. Men vi ser också godhet och ljus som vinner över allt det mörka. I #DelaLjus-satsningen vill vi lyfta fram det goda och ljusa, dela det och på det sättet stöda varandra.

Genom #DelaLjus-satsningen vill vi på ett modigt och människonära sätt förmedla ett budskap om Guds närvaro och ljus, gemenskap och vänner och hopp inför framtiden. Satsningen visar att kyrkan vill stöda och hjälpa människor att se ljuset i livet. Att församlingen och kyrkan är pålitlig och finns där som ett stöd att luta sig mot i vardagslivets med- och motgångar. Att kyrkan för fram budskapet om kärlek till människor oberoende av deras bakgrund. Genom satsningen påminner vi om hur viktiga vi människor är för varandra.

Tyngdpunkten för den nationella synligheten är på webben, men församlingar och samarbetsparter inbjuds att delta och kan enligt egna möjligheter haka på och ha stöda satsningen.

Grafiskt material

Det finns färdigt grafiskt material för #DelaLjus satsningen. Materialet ligger i en mapp i Dropbox, du kommer till mappen genom att klicka på den här länken.

  • bannerform för webben
  • instagram
  • facebook
  • för skolans infoskärm 

Dessutom finns det grafiska grundmaterialet i en skild mapp, om du vill göra egna meme-bilder i andra format.

 

Materialet fylls på an efter under #DelaLjus satsningen. I facebookgruppen Webbarbete i Borgå stift uppdateras ifall nytt material har lagts till.  

Varför #Delaljus?

I Johannesevangeliet säger Jesus: ”Jag är världens ljus”. Som Guds avbild återspeglar människan Guds ljus och godhet. Detta Guds ljus ska vi dela med andra. Ibland förmedlas ljuset i ett leende, ibland genom att lyssna eller samtala. Att dela ljus är att inge hopp mitt i mörker och ångest. Att hoppfullt kunna utbrista: Det finns ljus i tunneln.

Målgrupp

Huvudmålgruppen för satsningen är unga vuxna, 18-25-åringar, som inte är så aktiva i församlingens verksamhet. Satsningen får gärna också engagera både yngre och äldre personer.

I sociala medier och på webben

I sociala medier uppmuntrar vi människor till att #delaljus med sina vänner både då man träffas och virtuellt. Vad ger ljus i ditt liv? Varifrån har du fått hjälp när du har haft det svårt? Vi påminner också om att det lönar sig att be om hjälp då livet känns tungt och lyfter därför fram kyrkans samtalstjänst. En webbplats och video utarbetas som stöd för satsningen.

Vad göra lokalt i församlingen?

En tanke är att lokalförsamlingar kan förverkliga ljusinstallationer i den egna staden och kommunen. Ljusinstallationerna kan göras i samarbete med kommunen, elbolaget, föreningar eller varför inte någon yrkesanstalt som utbildar ljusdesigners.

Men församlingen kan göra mycket annat också som ansluter till ljus-temat och som stöder satsningen. Kanske något redan planerat evenemang kan profileras som en del av Ljus-satsningen? Mer konkreta idéer finns här. Hör av dig om du har andra idéer och vad ni förverkligar i er församling.

En nationell tvåspråkig satsning

Ljus-satsningen förverkligas nationellt och på två språk. Det är en satsning som initierats av arbetsgrupp med representanter från kyrkliga samfälligheter, kyrkliga organisationer och Kyrkostyrelsen.

Mera information:

Simon Lampenius, tfn 050 362 4005
Lucas Snellman
, tfn 050 566 8230
Maria Björkgren-Vikström
, tfn 040 5846 873

Om kampanjen Valoa på finska. 


Aktuellt

Tidigare nyheter

Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga