För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Utbildning i parrelationens klossar

Fördjupad utbildningdag i parrelationens klossar (1 sp)

Tid: 2.11.2017 i Helsingfors, Kyrkans hus, mötesrum Mikael
Pris: 50 € (+ kost till självkostnadspris)

Parrelationens klossar är ett verktyg för dem som i sitt arbete möter par, ungdomar och föräldrar. Grundidén med parrelationens klossar är att man på ett konkret och lättfattligt sätt kan synliggöra olika delområden t.ex. tillit, känslor, sexualitet, handlingar och ord. Klossarna är nio till antalet och de byggs upp till ett litet hus.

Genom det här verktyget kan man stöda människor att kommunicera kring sina par- och familjerelationer. Diakoner, präster och ungdomsarbetsledare kan ha stor nytta av verktyget i sitt arbete.

Dagen riktar sig till dem som deltagit i det första utbildningstillfället år 2016.

Mål:

  • Ger en fortsättnings utbildning i att använda materialet ”Parrelationens klossar”
  • Ger färdigheter att använda och tillämpa materialet i olika sammanhang t.ex. samtal, föräldra-barn grupper, konfirmandarbete
  • Utvecklar förmågan att sätta ord på viktiga delområden i en parrelation
  • Uppmuntrar till att granska parrelationen ur olika synvinklar

Innehåll:

  • Fördjupad genomgång av materialet ”Parrelationens klossar”
  • Samtal och övningar
  • Praktiska idéer hur kursdeltagarna kan använda materialet

Information: Maria Björkgren-VikströmRespons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga