För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Bidrag och blanketter

Bidrag från Kyrkans diakonifond eller Borgå stifts GA medel

Bidragsprocessen inleds alltid hos församlingens diakoniarbetare. Privatpersoner kan inte direkt anhålla om bidrag. Diakoniarbetaren utreder klientens situation och diskuterar den vid behov med socialen, FPA, skuldrådgivningen och övriga lokala aktörer.

Bidraget är tänkt som en del av en helhetslösning i en akut situation, så att klienten därefter klarar sig på egen hand eller med hjälp av samhällets lagstadgade stöd.

1.    Kyrkans diakonifond är hela kyrkans gemensamma bidragsfond. Medlen består av kollektpengar, medel från insamlingen Gemensamt Ansvar samt donationer. För mera information se den finska sidan på Sakasti Kirkon diakoniarahasto.

Ansökningsblanketten och fullmakten finns både på finska och svenska.

Det är du som församlingsanställd som fyller i blanketten. Gör det omsorgsfullt. Undvik onödiga bilagor. När blanketten fylls i, bör du se personens intyg över inkomster, utgifter och skulder, men dessa intyg behöver inte bifogas ansökan. När du undertecknar ansökan, intygar du samtidigt att du sett handlingarna och att uppgifterna i blanketten är korrekta.

När församlingen söker bidrag för en persons del, bör han eller hon samtycka till det genom att underteckna en fullmakt. En mall på en fullmakt finns ovan i länken.

2.    Borgå stifts fond består av medel från insamlingen Gemensamt Ansvar. Borgå stift beviljar bidrag på maximalt 1650 euro. Om behovet överstiger detta hänvisas hela ansökan till Kyrkans diakonifond. För mera information se stiftets webbplats www.borgastift.fi Ansökningsblanketten finns längst ner på sidan. Besluten fattas av domkapitlets kollegium.Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga