För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Förskola

Barn med mask

Grunderna för förskoleundervisningens läroplan togs i bruk hösten 2016. Det är första gången som läroplanen är ett normgivande dokument.

Varje barn har rätt till sin egen religion som en naturlig del av småbarnsfostran. En positiv religionsfrihet poängteras genom att barnet får vara sig själv och att barnet får lära sig både om sin egen religion och andra religioner. Barnets positiva självbild stärks i förskolan.

Den nya lagen om småbarnspedagogik, som trädde ikraft 1.8.2015, lyfter fram barnets övergripande utveckling och välmående på alla områden. Syftet är bl.a. att ”erbjuda alla barn likvärdiga möjligheter till småbarnspedagogik, främja jämställdhet mellan könen samt ge färdigheter att förstå och respektera den allmänna kulturtraditionen samt vars och ens språkliga, kulturella, religiösa och livsåskådningsmässiga bakgrund.”

Åskådningsfostran är det som begrepp som används  i grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2014. Inom åskådningsfostran bekantar man sig med alla religioner och åskådningar  som förekommer i barngruppen. Även åskådningar som inte har någon religiös anknytning beaktas vid sidan av övriga åskådningar. Målet är att  vardagliga rutiner, fester och traditioner kopplas till händelser som har konfessionell eller religiös innebörd. Undervisningen ska vara helhetsskapande som genomförs med mångsidiga arbetssätt. Förskolan präglas av religiös pluralism och ska vara partipolitiskt och konfessionellt obunden.

I planen betonas att barndomen är värdefull och att varje barn ska bli sedd och hörd. Därutöver ska barnet tas i beaktande och bli förstådd som en individ och som en medlem i gruppen. Barnen uppmuntras att fundera över olika livsfrågor och lämpliga arbetssätt är diskussioner och berättelser där barnen får leva sig in i olika situationer.

Samarbetet mellan förskolan och hemmet lyfts fram på följande sätt: ”Förskolepersonalen ska bemöta olika familjer och hemmens olika åskådningar, religioner, traditioner och syner på uppfostran med öppenhet och respekt för att skapa förutsättningar för konstruktiv kommunikation och undervisning.” Varje familjs bakgrund och övertygelse är värdefull.

Anvisningar om religiösa evenemang i förskolan och den grundläggande utbildningen

Se också; Barn i församlingen.pdf

Publikationer, barn och ungaRespons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga