För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Energieffektivitet i församlingens fastigheter

Det första steget till energieffektivitet är att församlingen skaffar ett miljödiplom.

Kyrkostyrelsen arbetar under 2012 på att ta fram ett program för hur församlingarna kan ansluta sig till ett energieffektivitetsavtal. I Finland har Arbets- och näringsministeriet redan slutit energieffektivitetsavtal med olika samhällssektorer, bland annat kommunerna och organisationer inom fastighetsbranschen.

Målet en procents inbesparing per år

Målet med energieffektivitetsavtalet är att effektivera energianvändningen. Tanken är att en församling som undertecknar avtalet förbinder sig till att minska energiförbrukningen med cirka en procent per år.

Målen följer de avtal som slutits mellan Finland och EU. En effektivering av energiförbrukningen minskar bland annat utsläppen av koldioxid. Genom energisparande kan man förutom att spara in på utgifterna också förebygga fuktskador och mögelangrepp på byggnader.

Normer också för gamla byggnader

Under 2012 kommer energieffektivitet att krävas av både nya och gamla byggnader. Miljöministeriet bereder en lag om detta.

Enligt förhandsinformationen är skyddade kyrkor de enda av församlingarnas byggnader som inte kommer att omfattas av bestämmelserna.Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga