För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär 2013

Cirkulär A16/2013

Uppdaterad rekryteringsstrategi för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland 2013–2019

Cirkulär A15/2013

Kyrkans avtalslösning för åren 2014–2016

  1. Kyrkans avtalslösning enligt Sysselsättnings- och tillväxtavtalet
  2. Löneförhöjningar
  3. Lönesystemet för högsta ledningen förnyas genom försök
  4. Ändringar i semesterbestämmelserna
  5. Åtgärder under den pågående avtalsperioden

Bilagor till cirkuläret:

Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal 2014-2016

Cirkulär A14/2013

Val av samarbetspersonal för mandatperioden 2014–2017

Cirkulär A13/2013

Ändringar i arbetsavtalslagen och bokföringslagen

Cirkulär A12/2013

De centrala arbetsmarknadsorganisationernas livscykelmodell för arbetslivet

Cirkulär A11/2013

 1. Personalbyte på Kyrkans arbetsmarknadsverks kansli
 2. Kyrkans arbetsmarknadsverks kansli sommarstängt

Cirkulär A10/2013

Kyrkan fortsätter med platstorget

Cirkulär A9/2013

Hur ändringarna i semesterlagen inverkar på tillämpningen av Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal

Cirkulär A8/2013

Sommarjobb för skolelever och studerande 

Cirkulär A7/2013

Ny arbetsavtalsblankett

Cirkulär A6/2013

Avtalsenliga förhöjningar i timlönesystemet och vissa andra lönejusteringar 1.4.2013

Cirkulär A5/2013

Beskattning av reseersättningar

Cirkulär A4/2013

1. Faderskapsledigheten förlängd till 54 vardagar

2. Ändringar i arbetsavtalslagen och beställaransvarslagen

Cirkulär A3/2013

Avtalsenliga förhöjningar 1.4.2013

Cirkulär A2/2013

1. Personalbyte på Kyrkans arbetsmarknadsverks kansli

2. Förtroendemannautbildning

3. Samarbets- och arbetarskyddsutbildning

Cirkulär A1/2013

1. Arbetssäkerhetsprojektet Turvallisuus hallintaan

2. Arbetshälsoforumet Sykettätyöhön.fi

3. Arbetshälsosymposiet Tykyhelmi 2013 i Kuopio

4. Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär år 2012

 


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga