För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kyrkostyrelsens strategi

Godkänd i kyrkostyrelsens plenum 20 januari 2015

KYRKOSTYRELSENS STRATEGI FRAM TILL ÅR 2020

Kyrkostyrelsens mission

Vi sköter kyrkans gemensamma uppgifter i hemlandet och internationellt samt påverkar samhället genom att föra fram kyrkans budskap och värderingar. Vi stöder församlingarna i en föränderlig verksamhetsmiljö.


Kyrkostyrelsens värderingar

Tro: Vi är en del av Kristi världsvida kyrka och dess tro.

Hopp: Vi stärker tron på framtiden.

Kärlek: Vi agerar i samverkan, med ansvar och rättvisa.


Kyrkostyrelsen år 2020

I tider av förändring är vi samarbetsinriktade, ger service till församlingarna och påverkar i samhället.


Kyrkostyrelsens strategiska prioriteringar

Vi lyfter fram kyrkans budskap

Vi sköter kyrkans riksomfattande kommunikation med församlingarna och andra aktörer via många kanaler.

Möten berör

Vi samlar systematiskt in respons som gäller våra planer och vårt arbete. Vi stärker samarbetet mellan kyrkans olika aktörer och förtydligar arbetsfördelningen.

Vi älskar vår nästa

Vi främjar kyrkans arbete för de mest utsatta i samhället och för en hållbar utveckling.

Vi värdesätter medlemskapet i kyrkan

Vi stärker delaktigheten i kyrkan och utreder möjligheter att underlätta inträdet i den.


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga