För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Tillgänglighet

Kyrkans tillgänglighetsprogram och annan information om tillgänglighet hittar du här.

Finlands grundlag förbjuder diskriminering på grund av handikapp. När församlingarna bygger nytt eller renoverar gammalt ska man också förvissa sig om fri tillgänglighet. Gå igenom de lokaler som ska renoveras tillsammans med en person med funktionshinder. Man kan också få experthjälp för kartläggningen.

Med fri tillgänglighet i kyrkor avses i allmänhet tre saker: tillgänglig entré, tillgång till altaret och handikappanpassad toalett. Gamla kyrkor har vanligtvis hög stenfot. Om en ramp skulle bli orimligt lång får man söka andra lösningar, till exempel en lyftandordning till vindfånget. Att tillgodose tillgängligheten i kyrkor är alltid en krävande planeringsuppgift. Oftast måste man undersöka och jämföra många olika alternativ innan beslut fattas.

Litteratur:

”Samasta ovesta. Saavutettavia kulttuurihistoriallisia rakennuksia”, publikationen utkommer 2012

Information om fri tillgänglighet i kyrkor, t.ex. Vanda församling: www.kirkkokaikille.fi

Användarutlåtanden:www.pääseekösinne.fi

Beställning av tillgänglighetskartläggning:www.kynnyskonsultit.fi


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga