För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Byggnadsunderstöd

När det blir aktuellt att renovera, restaurera, bygga ut eller bygga om en fastighet kan församlingen ansöka om byggnadsunderstöd hos Kyrkostyrelsen. I allmänhet beviljas understöd till församlingar med svag ekonomi.

Församlingen lämnar in en ansökan till domkapitlet, som i två omgångar per år ger ett samlat utlåtande om de ansökningar som kommit in. I sitt utlåtande bedömer domkapitlet projektet särskilt utifrån sin kännedom om församlingsverksamheten och faktorer som påverkar den.

Församlingarna lämnar årligen in sina ansökningar till domkapitlet senast den 15 juni och den 31 december och domkapitlet skickar dem vidare till Kyrkostyrelsen senast den 15 februari och den 31 augusti. Kyrkostyrelsen fattar beslut i april och oktober.

Anhållan om byggnadsstödsobjekt, anhållan om understöd för restaurering av en kyrklig byggnad och konservering av kyrkliga föremål ska skickas via domkapitlet. En ansökan om konserveringsunderstöd har inga speciella inlämningstider utan behandlas vartefter de kommer in, vilket också gäller eventuella andra typer av understödsansökningar.

Församlingarna kan också ansöka om understöd för sina byggprojekt exempelvis via EU-program. Det lönar sig att reservera tillräckligt med tid för ansökningsprocessen.

Inlämningstider för understödsansökan

 

Ansökan till domkapitlet Domkapitlets utlåtande till Kyrkostyrelsen Kyrkostyrelsens beslut
Första fördelningen  31.12.2012  15.2.2013  24.4.2013
Andra fördelningen  15.6.2013  31.8.2013  23.10.2013

 

Närmare information om ansökan om byggnadsunderstöd finns i cirkulär 11/2002.

EU-understöd (cirkulär 16/2007 (pdf) med bilaga (pdf))Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga