För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kyrkoskatten och skatteredovisningar

Här informerar vi om aktuella redovisningar av kyrkoskatt till församlingarna.

Nertill på sidan finns tabeller med de enskilda församlingarnas skatteredovisningar i år och tidigare.

Församlingarnas kyrkoskattesatser 2018

Kyrkofullmäktige, och i kyrkliga samfälligheter gemensamma kyrkofullmäktige, ska årligen senast 17 november bestämma kyrkoskattesatsen för följande år (lagen om beskattningsförfarande 91 a §, 1558/1995).

Skatteförvaltningens förteckning över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser 2018 finns här.

Församlingarnas inkomstskattesatser 2018

Tabell över ändringar i församlingsenheternas inkomstskattesatser

Skatteredovisningar 2018

Tabell over redovisningen av kyrkoskatt till församlingarna 2018 (3.5.2018)

Mera information om församlingarnas skatteredovisningar finns i webbtjänsten för skattetagare.

Fördelningsandelen kyrkoskattsn 2018

Fördelningsandelen för kyrkoskatten 2018 är 2,97 % (2,98 % år 2017).

I de enskilda församlingarnas fördelningsandelar har det skett förändringar från början av februari. Se tabell över fördelningsandelarna i tjänsten för skattetagare.

Skatterna redovisas månadsvis till skattetagarna som en andel av alla förskottsinnehållningar i hela landet. De slutgiltiga skatteintäkterna klarnar när beskattningen är klar. I varje månadsredovisning ingår utöver det pågående årets belopp även olika slag av retroaktiva redovisningar från de senaste sex åren.

Redovisning av samfundsskatt avslutades i october 2017

Samfundsskatteandelar för skatteåret 2015 och tidigare skatteår betalas fortsättningsvis ut till församlingarna i samband med månadsredovisningarna 2016 och 2017. Enligt uppgift från Skatteförvaltningen kommer de sista andelarna att redovisas i oktober 2017.

Beskattningskostnader 2018

Beskattningskostnaderna för i år har uppdaterats i tjänsten för skattetagare under Uppföljning av skatteinkomster.

År 2018 var kostnaderna cirka 397 miljoner euro (-8,3 %).

Statens andel av kostnaderna är 62,1 %, kommunernas 29,1 %, församlingarnas 3,2 % och Folkpensionsanstaltens 5,6 %. Andelarna bestäms i 30 § i lagen om skatteförvaltningen. Enskilda kommuners och församlingars andelar påverkas enligt 31 § i lagen om skatteförvaltningen av kommunal-, kyrko- och  samfundsskatten och av invånar- och medlemsantalantal.

Kostnaderna dras av vid de periodiska redovisningarna en gång per kvartal, i mars, juni, september och december. Avdraget framgår av utanordningsspecifikationen.

Debiterad kyrklskatt

I tjänsten för skattetagare publiceras årligen tabeller över den debiterade kyrkoskatten. Uppgifter om redovisningen enligt debitering (N181).

Tabeller över tidigare års skatteredovisningar

Skatteintäkter som redovisats under perioden 1.1.-31.12.2017

Skatteintäkter som redovisats under perioden 1.1.-31.12.2016

Skatteintäkter som redovisats under perioden 1.1.-31.12.2011

Skatteintäkter som redovisats under perioden 1.1.-31.12.2010

Skatteintäkter som redovisats under perioden 1.1.-31.12.2009Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga