För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kyrkans avtalssystem

Kyrkans avtalssystem bygger på de kyrkliga arbetsgivarnas och arbetstagarorganisationernas förhandlingar som resulterar i tjänste- eller arbetskollektivavtal om anställningsvillkoren. Också meningsskiljaktigheter om avtalens innehåll och tillämpning avgörs genom förhandlingar mellan parterna.

Inom ramen för avtalssystemet utvecklas arbetsmarknadsverksamheten och personalförvaltningen även i ett vidare perspektiv. Avtalsparterna ger också rekommendationer i ärenden som inte kan avgöras genom kollektivavtal men för vilka det är ändamålsenligt att tillämpa en så enhetlig personalpolicy som möjligt inom hela kyrkan.

Kyrkans avtalssystem skapades i början av 1975, då lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal och lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans avtalsdelegation trädde i kraft.Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga