För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Sekretariat, kontakt

Kyrkomötets sekreteriat

Kyrkomötets generalsekreterare

 • Vicehäradshövding Katri Kuuskoski, katri.kuuskoski(AT)evl.fi, 050 3269 002

Förvaltningssekreterare

 • Fil. mag. Liisa Aarnio-Jääskeläinen, liisa.aarnio-jaaskelainen(AT)evl.fi, 050 4041 717

Byråsekreterare

 • Merkonom Mia Riitala, mia.riitala(AT)evl.fi, 050 4380 640

Notarie och tolk

 • Kaplan Jani Kairavuo, jani.kairavuo(AT)evl.fi, 040 3417 109 

Översättare

 • Fil. mag. Annika Östergård

Utskottssekreterare

Handboksutskottet

 • Teol. mag. , mus. mag. Pauliina Uhinki-Suominen, pauliina.uhinki(AT)evl.fi, 050 590 7948

Konstitutionsutskottet

 • Teol. lic. Ilmari Karimies, ilmari.karimies(AT)helsinki.fi, (09) 1912 3305

Lagutskottet

 • Vicehäradshövding Ritva Saario, ritva.saario(AT)evl.fi, (09) 2340 2301

Förvaltningsutskottet

 • Jurist Timo von Boehm, timo.boehm(AT)evl.fi, 0500 808 268

Ekonomiutskottet

 • Pastor Terhi Kaira, terhi.kaira(AT)evl.fi, 050 326 3012

Framtidsutskottet

 • Docent Niko Huttunen, ext-niko.huttunen(AT)evl.fi, 050 309 7627

Allmänna utskottet

 • Stiftspastor Pauliina Järvinen, pauliina.jarvinen(AT)evl.fi, 0400 126 515

Kansliutskottet

 • Lektor Mari Korhonen, mari.korhonen(AT)tk-opisto.fi

Expeditionsutskottet

 • Viceharadshövding Katri Kuuskoski, katri.kuuskoski(AT)evl.fi, 050 3269 002

Elektorer

 • Chef för kanslitjänster Tuija Korva, tuija.korva(AT)evl.fi, 050 3227 686Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga