För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Barnskydd

Församlingarna möter hundratusentals barn och ungdomar samt deras familjer per år, både i vardag och fest.

Församlingarnas arbete är förebyggande barnskyddsarbete, och de anställdas arbetssätt ska stöda barnet och familjen. Den kristna människouppfattningen och kärleken till vår nästa ska verka för barnets bästa.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland använder största delen av sina resurser för barn- och ungdomsarbete.

Barnskyddslagen revideras ständigt och inom församlingen är det viktigt att vara medveten om förändringarna och rätta sin verksamhet efter dem.

Material om barnskyddsfrågor:

Lag om barnskydd 417/2007

Skyldighet att göra anmälan enligt barnskyddslagen 1.4.2015

Blankett för barnskyddsanmälan

Anmälningsskyldigheten enligt barnskyddslagen ändrades 2014 när en ny socialvårdslag lanserades

Borgå stifts handlingsprogram för bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp och trakasserier i kyrkan (2012)

Kyrkan och barnskyddsarbetet (Kyrkostyrelsen 2007)

Tid att tala - tid att tiga (Kyrkostyrelsen 2011)

Barnskyddsarbetets verktygslåda (Tyvärr bara på finska)Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga