För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kyrkans delegation för kulturarv

Kyrkans delegation för kulturarv har verkat sedan år 2009. Delegationens uppgift är att stödja och främja vården av kyrkans kulturarv. Delegationen behandlar aktuella frågor som gäller kyrkliga föremål, begravningsplatskulturen och den byggda kulturmiljön.

Kyrkostyrelsens plenum tillsatte 13.12.2016 Kyrkans delegation för kulturarv för en ny mandatperiod 1.1.2017-31.12.2020.

Ordförande för delegationen är ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja.

Medlemmar är:

konservator Päivi Allinniemi, Åbo museicentral
intendent Eero Ehanti, Nationalmuseum
regeringssekreterare Matleena Haapala, miljöministeriet
ledande kantor Kai Huopainen, Fredrikshamns församling
biträdande professor, institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning Visa Immonen, Helsingfors universitet
chef för begravningsverksamheten Risto Lehto, Församlingsträdgårdsmästare rf
arkitekt Ulla Rahola, Arkkitehtitoimisto Ulla Rahola
arkitekt Pekka Saatsi, Saatsi Arkkitehdit Oy
landskapsmuseiforskare Anu Salmela, Birkalands landskapsmuseum
kyrkoherde Elina Tourunen, Äänekoski församling
specialforskare Laura Tuominen, Museiverket.

Ärenden som behandlas av delegationen bereds inom respektive område av förvaltningsavdelningens
markanvändningschef Harri Palo
överarkitekt Antti Pihkala
kulturarvexpert Saana Tammisto.


Aktuellt

Tidigare nyheter

Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga