För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Fakta om biskopsmötet

Piispainkokouksen istunto 25.1.2016

Biskopsmötet är till sin grundläggande karaktär biskoparnas och domkapitlens gemensamma rådplägningsorgan, som framförallt behandlar ärenden som gäller kyrkans tro, förkunnelse och arbete och skötseln av stiften. Som en del av kyrkans gemensamma förvaltning fattar biskopsmötet beslut i frågor som hör till dess behörighet.

De frågor som behandlas gäller ofta kyrkans lära, gudstjänster, kyrkliga förrättningar och den utbildning som krävs av anställda.


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga