För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

EU-bidragsinfo

EU

Kyrkostyrelsens EU-bidragsinfo:
Bli informerad! Bli inspirerad! Börja agera!

Målsättningen med den elektroniska EU-bidragsguiden är att informera om för kyrkan relevanta EU-bidragsmöjligheter, inspirera att söka EU-bidrag genom goda projektexempel, såväl från Finland och Sverige som från Tyskland och andra EU-länder, ge råd hur man bör agera för att utveckla en projek-tidé till ett konkret EU-projekt.

Som bilaga till EU-bidragsguiden finns en lista över för kyrkans värld relevanta EU-bidragsprogram jä-mte länkar till tilläggsinformation. Ladda ner EU-bidragsguiden Bli informerad! Bli inspirerad! Börja agera! och listan över för kyrkan relevanta EU-bidragsprogram

Vi strävar till att kontinuerligt utveckla informationsverksamheten vad gäller EU-bidrag – kom gärna med feedback och utvecklingsförslag!

Tilläggsuppgifter: EU-jurist Lena Kumlin, tel. 050 430 3953.

Gratis informationstillfälle om EU-bidrag

Vill du veta mera om vilka möjligheter det finns för församlingar att söka EU-bidrag?

Vid sidan av allmän information kring varför EU beviljar projektbidrag får du veta mer om vilka möjligheter det finns för kyrkans verksamhetssektorer att få EU-bidrag, t.ex. inom:

•    diakoni- och ungdomsarbete

•    verksamhets- och kompetensutveckling

•    bevarandet av det kyrkliga kulturarvet

Dessutom berättar vi om vad man bör tänka på vid utformningenav ansökan samt generellt om ansökningsprocessen och projekttänkande. Även lyckade projektexempel från Sverige presenteras.

Informationstillfällena riktar sig såväl till dig som jobbar med administrativa och ekonomiska uppgifter som till dig som jobbar t.ex. med migrationsärenden, inom barn- och ungdomsverksamheten och inom diakonin.

Kyrkostyrelsen/KCSA och Borgå domkapitel inbjuder till informationstillfälle:

Fredag 13.5.2016 kl. 10-15 i Vasa
Plats: Församlingsgårdens stora församlingssal, Skolhusgatan 28
Anmälningar senast den 3.5 per epost till maria.l.borg-karlsson@evl.fi
Meddela även ev. specialdieter.

Medverkande i båda tillfällena:
Lena Kumlin, EU-jurist, Kyrkostyrelsen
Suzanne Jenner, verksamhetschef för Ekumeniska EU-kontoret

Tillfället är gratis.
Kaffeservering från kl. 9.30.
Lunch till självkostnadspris.
Begränsat antal platser.

Dagarnas tidtabell:
kl. 9.30 Kaffe med salt tilltugg
kl. 10.00 – 12.00 Program
kl. 12.00 - 12.45 Lunch och kaffe
kl. 12.45 - 15.00 Program


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga