För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Respektfull diskussion

Konceptet Respektfull diskussion är ett upplägg, där personer som på grund av olika åsikter befinner sig i en konfliktsituation kan samtala på ett konstruktivt sätt, lyssna till varandra och förstå varandras olikheter.

Olikheter kan bäst förstås genom att man lär känna varandra och går in i en jämbördig relation. Vi prövade konceptet i oktober 2016 under ett diskussionsveckoslut som ordnades av Kyrkostyrelsen. Ett femtiotal personer med olika syn på och upplevelse av äktenskap, familj och sexualitet deltog.

Materialet på denna sida utgörs av bakgrundsmaterialet till denna första respektfulla dialog i något bearbetad form.

Respektfull diskussion


Aktuellt

Tidigare nyheter

Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga