För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Miljö


Kyrkans profetiska uppgift

• inför miljöhoten bör de kristna samfunden förnyas andligt och handla efter ett ekologiskt ansvar också i sina lösningar i praktiken

• på denna grund kan de och bör de använda en profetisk röst och kalla människor till förändring av livsstilen, dvs. till omvändelse

• kyrkorna är påverkare när det gäller värderingarna och de bör därför höja sin röst för de fattigaste människorna och för hela skapelsens framtid

• de kristna bör förena sina krafter sinsemellan inför denna uppgift och samarbeta med representanter för andra religioner

• kyrkans profetiska röst bör grunda sig på den forskning som rör naturens tillstånd

Ur Tacksamhet, respekt, måttfullhet. Klimatprogram för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, s 33.

Klimatprogram för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga