För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kyrkostyrelsens publikationer och annat material


 
A Great Miracle
Confirmation Preparation Plan 2017
2018, 39 s. 0 e
Beställ från Grano
Nedladdningsbar fil (3,39Mt)
 
Socially Engaged Lutheranism
Finnish attitudes to faith and the Church in the light of surveys and statistics
Ketola Kimmo, Hytönen Maarit, Salminen Veli-Matti, Sohlberg Jussi, Sorsa Leena 2018, 102 s.
Nedladdningsbar fil (1,96Mt)
 
Kirkko ja julkiset palvelut
2018, 33 s. 0 e
Nedladdningsbar fil (274kt)
 
Kyrkan och offentliga tjänster
2018, 34 s. 0 e
Nedladdningsbar fil (287kt)
 
Kutsumuksen imu ja työn todellisuus
pappien, teologien ja kanttoreiden suhde työhön, työhyvinvointi ja suhtautuminen ajankohtaisiin kysymyksiin Kirkon akateemisten jäsentutkimuksessa 2018
Tervo-Niemelä Kati 2018, 152 s.
Nedladdningsbar fil (1,77Mt)
 
Diakoniabarometri 2018
Yksinäisyyden monet kasvot
Isomäki Päivi, Lehmusmies Johanna, Salojärvi Päivi, Wallenius Veera 2018, 211 s.
Nedladdningsbar fil (2,57Mt)
 
Diaconia Barometer 2018
The many faces of loneliness
Isomäki Päivi, Lehmusmies Johanna, Salojärvi Päivi, Wallenius Veera 2018, 46 s.
Nedladdningsbar fil (627kt)
 
KirVESTES 2018-2020
Kirkon virka- ja työehtosopimus sekä erillissopimukset
Kirkon työmarkkinalaitos 2018, 225 s. 15 e
Beställ från Grano
Nedladdningsbar fil (1,17Mt)
 
KyrkTAK 2018-2020
Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal och separataval
Kirkon työmarkkinalaitos 2018, 228 s. 15 e
Beställ från Grano
Nedladdningsbar fil (1,21Mt)
 
Kaikkialta kaikkialle - kirkon missio nyt
Missiologian tuntemus ja osaaminen kirkon työssä
2018, 39 s. 11,90 e
Beställ från Grano
Nedladdningsbar fil (354kt)
 
I alla riktningar - kyrkans mission i dag
Missiologisk kunskap och kompetens i kyrkans arbete
2018, 38 s. 11,90 e
Beställ från Grano
Nedladdningsbar fil (361kt)
 
Församlingen som samarbetspartner
2015, 0,00 e
Beställ från Grano
Nedladdningsbar fil (355kt)

Nyheter i RSS-flödet

Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga