För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Medlemmar i delegationen för kyrkans arbetsmarknadsverk

Delegationens mandatperiod är fyra år. När delegationsmedlemmarna utses beaktas deras kunskap om anställningsvillkor och en jämn fördelning av representanter från olika slags församlingar och olika delar av landet.

En person som kyrkostyrelsen utsett och en biskop som biskopsmötet valt ut har rätt att vara närvarande och delta i diskussionen men inte i beslutsfattandet på arbetsmarknadsverkets delegations möten.

KyA:s delegations medlemmar och ersättare mandatperioden 1.1.2018–31.12.2021

Ordinarie medlemmar Personlig ersättare  Stift
Christina Söderlund Aarto Jalava Åbo ärkestift
Pekka Kotiaho Sirkka Hagman Tammerfors stift
Hannu Kallunki Kaisa Koivisto Uleåborgs stift
Sirpa Paakki Ilkka Pöyhönen S:t Michels stift
Marcus Henricson May Wikström
Borgå stift
Marketta Rantama Iiris Komulainen Kuopio stift
Heikki Palola Elina Kalliovalkama Lappo stift
Signe Jauhiainen Ville Jalovaara Helsingfors stift
Tapio Tähtinen Minna Koutaniemi Esbo stift
Ordinarie medlemmar Ersättare Offentlig arbetsgivare
Sari Ojanen Ville Urponen Kommunarbetsgivarna

Risto Lerssi Statens arbetsmarknadsverk
Närvaro- och yttranderätt
Risto Rasimus
Representant från plenum
Seppo Häkkinen
Biskoparnas representantRespons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga