För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Hur defineras en kyrklig byggnad?

Kyrkolagen föreskriver att varje evangelisk-luthersk församling ska ha en kyrka.
År 2010 fanns det 465 församlingar, 323 ekonomiska församlingsenheter och cirka 830 kyrkor i Finland.

Kyrkliga byggnader är

•    kyrkor

•    klockstaplar

•    begravningskapell

•    gravkapell

•    byggnader på en begravningsplats jämförbara med begravnings- och gravkapell.

Ett beslut om att en kyrka ska byggas fattas av kyrkofullmäktige. Beslutet ska underställas Kyrkostyrelsen för fastställelse.

Bönehus, byakyrkor, brukskyrkor och kyrkor vid industrianläggningar är sådana kyrkor som avses i lagen endast om byggbeslutet har fastställts. Fastställelseproceduren har varierat under årens lopp till följd av ändringar i kyrkolagen.


 Mynämäki kyrka från 1400-talet.

Tempelplatsens kyrka från år 1969. 

Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga