För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Dövas församlingsblad

Dövas församlingsblad är en kyrklig tidskrift för finlandssvenska teckenspråkiga, grundad år 1980.  Tidskriften utkommer fyra gånger om året och ges ut av Kyrkans central för det svenska arbetet.

Tidningen består av en andakt, familjenytt och artiklar om och bilder på vad som hänt i dövvärlden. Det är fritt fram för vem som helst att skriva till tidningen,men den har också en redaktion.  Redaktionen består av medlemmarna i Kyrkans resursgrupp för arbetet bland finlandssvenska döva. Ordförande för resursgruppen heter Elin Westerlund. Ansvarig utgivare för tidskriften är dövpräst Maria Lindberg.

Dövas församlingsblad i elektronisk form:

2017

Dövas församlingsblad nr 1

Dövas församlingsblad nr 2

Dövas församlingsblad nr 3

Dövas församlingsblad nr 4

2016

Dövas församlingsblad nr 1

Dövas församlingsblad nr 2

Dövas församlingsblad nr 3

Dövas församlingsblad nr 4

2015

Dövas församlingsblad nr 1

Dövas församlingsblad nr 2

Dövas församlingsblad nr 3

Dövas församlingsblad  nr 4
2014

Dövas församlingsblad nr 1

Dövas församlingsblad nr 2

Dövas församlingsblad nr 3

Dövas församlingsblad nr 4

2013

Dövas församlingsblad nr 1

Dövas församlingsblad nr 2

Dövas församlingsblad nr 3

Dövas församlingsblad nr 4


2012

Dövas församlingsblad nr 1
Dövas församlingsblad nr 2

Dövas församlingsblad nr 3
Dövas församlingsblad nr 42011

Dövas församlingsblad nr 1
Dövas församlingsblad nr 2
Dövas församlingsblad nr 3
Dövas församlingsblad nr 4

2010

Dövas församlingsblad nr 1
Dövas församlingsblad nr 2

Dövas församlingsblad nr 3
Dövas församlingsblad nr 4


2009

Dövas församlingsblad nr 1
Dövas församlingsblad nr 2

Dövas församlingsblad nr 3

2008

Dövas församlingsblad nr 1
Dövas församlingsblad nr 2
Dövas församlingsblad nr 3

2007

Dövas församlingsblad nr 1
Dövas församlingsblad nr 2
Dövas församlingsblad nr 3
Dövas församlingsblad nr 4

2006

Dövas församlingsblad nr 1
Dövas församlingsblad nr 2
Dövas församlingsblad nr 3
Dövas församlingsblad nr 4

Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga