För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Nu är Idéportföljen tillgänglig – Delta i utvecklingen av kyrkans kunskapsarbete

05.06.2018Datateknik

Ideasalkku ruotsi


Vi har skapat en Idéportfölj för församlingarna på nätet, där medarbetarna kan lägga in sina egna utvecklingsidéer.

Det kan vara små idéer som berör det vardagliga arbetet eller större helheter. Idéerna kan gälla vad som helst som utvecklar kyrkans kunskapsarbete.

När man lägger in idén i Idéportföljen kan andra anställda i kyrkan kommentera och utvärdera idén genom att ge den stjärnor.

Idéerna följs upp av Kyrkostyrelsens ICT-projektkansli och de styrs till rätt instans beroende på kategori. Varje idé behandlas och på Idéportföljens sida ger vi information om behandlingen och statusen.

Idéerna utvärderas också tillsammans med församlingarnas representanter i olika styrgrupper och kundarbetsgrupper. Idéer som är värda att förverkliga och gagnar församlingarna leder till ett utvecklingsprogram eller utvecklingsprojekt, som genomförs enligt ICT-modellen. Mer omfattande utvecklingsprogram behandlas av styrgruppen för kyrkans dataadministration. Om styrgruppen rekommenderar att ett program ska startas går det till Kyrkostyrelsens ämbetskollegium, som fattar beslut om saken.

Genom en gemensam utveckling av kunskapsarbetet säkerställer vi att utvecklingen är kostnadseffektiv, systematisk, genomskinlig och gagnar hela kyrkan.

Lägg till, kommentera och utvärdera idéer i Idéportföljen: idea.evl.fi

Idéportföljen fungerar i början endast i KYRKO-nät.Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga