För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Väsentlig ändring av en kyrklig byggnad

När kyrkofullmäktige fattat beslut om en väsentlig ändring av en kyrklig byggnads exteriör eller interiör ska beslutet underställas Kyrkostyrelsen för fastställelse. (Kyrkolagen 14:2). Samma sak gäller beslut om att bygga eller riva en kyrklig byggnad. (Kyrkolagen 14:1-2).

Som väsentliga förändringar betraktas en ändring av kyrkans utseende eller färg och ofta också ändringar i interiören, till exempel altarbordets placering, belysningen eller tillgänglighetslösningarna.

Innan Kyrkostyrelsen fattar sitt beslut om den väsentliga ändringen ska Museiverket ges möjlighet att ge ett yttrande. (Kyrkolagen 14:5). När det är fråga om en skyddad kyrklig byggnad ska Kyrkostyrelsens beslut ytterligare underställas Undervisnings- och kulturministeriet för fastställelse.

Underhållet av kyrkor orsakar stora skötsel- och renoveringskostnader. Kyrkostyrelsen kartlägger dessa kostnader på riksplanet, se cirkulär om detta: Kostnader föranledda av vård, upprätthållande och bevarande av kulturarvet 2006.

På församlingarnas byggverksamhet tillämpas kyrkolagen (1993). Där finns bestämmelser om byggande och renovering av kyrkor och andra kyrkliga byggnader.Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga