För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Byggnadsskydd

En kyrklig byggnad från tiden före 1917 är skyddad.

Det finns cirka 550 skyddade kyrkor.

Byggnadsskyddet omfattar även

•    fast inredning

•    målningar

•    konstverk

•    gårdsområden.

Kyrkostyrelsen kan också besluta att en nyare byggnad ska skyddas.

En byggnad underkastas skydd enligt kyrkolagen genom att församlingens beslut underställs för fastställelse.

Skyddade kyrkor byggda efter 1917 (xls)

Cirkulär 33/2006 (pdf) med bilaga 2006-33r-bilaga (rtf)


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga