För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Delegationen

Centralens verksamhet stöds av en delegation. Ordförande för delegationen är biskopen i Borgå stift och övriga medlemmar sju andra medlemmar som Kyrkostyrelsens plenum utser för fyra år i sänder. De valda medlemmarna har personliga ersättare. Delegationen väljer inom sig en vice ordförande. Kyrkostyrelsens kanslichef och verksamhetsavdelningens ecklesiastikråd har närvaro- och yttranderätt vid delegationens sammanträden. Dessutom kan delegationen kalla ständiga och tillfälliga sakkunniga till sina möten.

Delegationens uppgift är att:

1. att följa med och främja utvecklingen inom verksamhetsområdet

2. att befrämja samarbetet med olika aktörer inom verksamhetsområde

3. att vid behov göra framställningar och avge utlåtanden till kyrkostyrelsen

4. att vid behov ge anvisningar och rekommendationer som tillämpas i kyrkostyrelsens arbete; samt

5. att utföra andra av kyrkostyrelsens plenum angivna uppgifter

Nuvarande delegationen består av:

Ordförande biskop Björn Vikström

Ordinarie (ersättare):

kyrkoherde Mia Bäck (kaplan Kira Ertman)

diakonissan Åsa Eklund (diakonissan Ulrika Lindholm-Nenonen)

redaktör Karin Erlandsson (diakonissan Beatrice Karlemo)

ungdomsarbetsledare Jeanette Ribacka-Berg (ungdomsarbetsledare Markus Andersson)

direktör Erik Rosenlew (pastor Jessica Högnabba)

generalsekreterare Henrik Stenbäck (koordinator Charlotte Steffansson-Myrskog)

kyrkoherde Ulrik Sandell (notarie Linus Stråhlman)


Aktuellt

Tidigare nyheter

Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga