För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Sök till programmet Young Reformers 2.0!

26.02.2018Världsvida kyrkan

Lutherska världsförbundet fortsätter sitt ungdomsprogram Young Reformers under åren 2018–2021. Young Reformers 2.0 har så mål att upprätthålla och utveckla ett världsomspännande nätverk av unga lutheraner.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland utser två representanter till programmet (en man och en kvinna) och ansökningstiden pågår till 31.3. Som medlem i Young Reformers-nätverket får du chans att delta i ett globalt nätverk, du lär dig nytt, får delta i internationella och regionala träffar (delvis via webben) och kan genomföra olika slags projekt.

De som utses till nätverket ska vara aktiva, lyfta fram ungas frågor och teman och vara en kanal för att det man lärt sig i nätverket blir till nytta för den egna kyrkans lokalförsamlingar. Nätverksmedlemmarna ska också aktivera andra unga att delta i verksamheten.

Till Young Reformers-programmet hör ett antal möten (delvis via webben) till vilka Lutherska världsförbundet utser någondera av vår kyrkas representanter. Utrikesavdelningen ersätter resekostnaderna för deltagandet.

Ansökningskriterier

  • sökanden ska vara född 1991–2000
  • sökanden ska kunna engelska, tyska, franska eller spanska (Lutherska världsförbundets officiella språk)
  • rekommendationer från kyrkan (2 st)
  • sökanden förbinder sig till deltagande i programmet under tre år t.o.m. 31.12.2021
  • erfarenhet av ungdomsarbete
  • beredskap att arbeta med människor från olika kulturer
  • förmåga att dela med sig av kunskap och erfarenheter på gräsrotsnivå
  • sökanden ska vara med i sin kyrkas arbete för att som lokal promotor utöka det internationella ungdomsnätverket
  • sökanden ska vara beredd att delta i webbarbete minst 1 tim./vecka (ha tillgång till dator/telefon/pekplatta)

Ansökan till din egen kyrka:

Skicka en fritt formulerad ansökan där du berättar om dig själv, varför du söker och varför du skulle passa för Young Reformers 2.0-programmet till sakkunniga Ari Ojell, ari.ojell(at)evl.fi senast 31.3.2018.

Foga ett rekommendationsbrev till ansökan (från din församling, läroanstalt eller en kristen organisation).

Läs mera om programmet Global Young Reformers

Mera information om stipendier och resebidrag som förmedlas av kyrkans utrikesavdelningRespons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga