För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
Nyckelpersoner söks till servicecentret

Nyckelpersoner söks till servicecentret

04.03.2011Ekonomi och förvaltning

Kyrkostyrelsen sköter den gemensamma förvaltningen, ekonomin och verksamheten för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Kyrkostyrelsens nyaste ansvarsområde är kyrkans gemensamma servicecenter för personal- och ekonomiförvaltningen, som inleder sin verksamhet 2012.

Vi söker nu nyckelpersoner till servicecentret. Huvudkontoret placeras i Uleåborg och nyckelpersonerna kommer att vara stationerade där.

Vid kyrkans servicecenter för bokföring och löneräkning ledigförklaras nu tjänsterna som

  • direktör
  • personalchef
  • it-chef

Servicecentrets direktör, personalchef och IT-chef får i uppgift att under 2011 starta upp servicecentrets verksamhet, så att de första kunderna kan tas emot vid huvudkontoret i Uleåborg i början av 2012. Till inledningsskedet hör också genomförandet av ett pilotprojekt.

Servicecentrets andra verksamhetsenhet placeras i Lahtis och det tredje i Kuopio. Den svenska servicen kommer att skötas av en enhet med placering i Borgå. Enheterna i Lahtis, Kuopio och Borgå inrättas stegvis fram till år 2017, då alla ekonomiska församlingsenheter kommer att vara kunder hos servicecentret.

Närmare upplysningar om servicecentre

Separata annonser för de olika uppgifterna

När servicecentret har inlett sin verksamhet kommer direktören att leda och utveckla hela servicecentrets verksamhet och ansvara för servicecentrets resultat och för uppföljningen av och tillsynen över verksamheten. Servicecentrets verksamhet leds av en direktion. Direktören rapporterar till Kyrkostyrelsens kanslichef. Personalchefen och IT-chefen leder och utvecklar verksamheten inom sina egna områden och rapporterar till servicecentrets direktör.

Servicecentrets direktör

Behörighetsvillkor för tjänsten som servicecentrets direktör är lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med ekonomiförvaltningsuppgifter samt den erfarenhet och förmåga som krävs för att sköta tjänsten framgångsrikt. För tjänsten krävs utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Tidigare erfarenhet av ansvarsuppgifter hos ett motsvarande servicecenter för ekonomiförvaltning räknas som merit. Arbetet förutsätter dessutom samarbetsförmåga, ledarkompetens och framställningsförmåga.

Annons för den här uppgift

Personalchefen

Behörighetsvillkor för personalchefen är lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med personalförvaltningsuppgifter samt den erfarenhet och förmåga som krävs för att sköta tjänsten framgångsrikt. För tjänsten krävs utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Annons för den här uppgift

IT-chefen

Behörighetsvillkor för IT-chefen är lämplig högre högskoleexamen samt god förtrogenhet med arbetsområdet. För tjänsten krävs utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Annons för den här uppgift

Direktörstjänsten är placerad i kravgrupp 703 (minimilön 5 476,74 euro). Personalchefens och IT-chefens tjänster är placerade i kravgrupp 701 (minimilön 3 993,48 euro). Utöver detta betalas en årsbunden lönedel som baserar sig på arbetserfarenhet.

Tjänsteinnehavarna ska vara medlemmar av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Innan tjänsterna tillträds ska de valda visa godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Tjänsterna tillträds den 1 juni 2011 eller enligt överenskommelse. En prövotid på fyra månader tillämpas.

Ansökan, inklusive bilagor som inte returneras, riktas till Kyrkostyrelsen och lämnas in senast fredagen den 25 mars 2011 kl. 15.00 på adressen Kyrkostyrelsens registratorskontor, PB 185 (Lotsgatan 1 B) 00160 Helsingfors eller i elektronisk form på adressen kyrkostyrelsen(at)evl.fi. Ansökningskuvertet eller e-posten ska märkas med den tjänst som söks.

Frågor besvaras av ekonomiavdelningens chef, ecklesiastikrådet Leena Rantanen, och projektchefen Anne Saloniemi.Aktuellt

Tidigare nyheter

Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga